Rozmiar tekstu: AAA
Kontakt
Adres firmy: 

ORLEN Administracja sp. z o.o.
ul. Chemików 7 (Budynek 06)
09-411 Płock
www.orlenadministracja.pl 
NIP: 774-28-94-628
REGON: 140366505
BDO: 000090632
 

SEKRETARIAT

tel.: +48 24 256 55 56

fax: +48 24 365 31 64

e-mail: orlenadministracja@orlen.pl


MARKETING

tel.: +48 24 256 95 54

e-mail: marketingadm@orlen.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Monika Bańcyr

e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl 

 


 


​​​​​​KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE​​​​​​​​​​​

 

NIERUCHOMOŚCIAMI

 


tel.: +48 24 256 96 24, 24 256 95 62

e-mail: zarzadzanie.nieruchomosciamiadm@orlen.pl


USŁUGI TECHNICZNE


tel.: +48 24 256 95 51

e-mail: serwis.techniczny.administracja@orlen.pl

 


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 

INWESTYCYJNYMI

 


tel.: +48 24 256 92 90

e-mail: projekty.inwestycyjneadm@orlen.pl


USŁUGI ARCHIWIZACYJNE


tel.: +48 24 256 95 92

e-mail: archiwum.zakladowe@orlen.pl


USŁUGI KANCELARYJNE


tel.: +48 24 256 95 50

e-mail: kancelaria.adm@orlen.pl


USŁUGI HOTELARSKO - GASTRONOMICZNE


Srebrna Catering

tel.: +48 24 256 95 61, 24 365 39 92

www.srebrnacatering.pl

e-mail: srebrnacatering@orlen.pl​

Hotel Petrochemia

tel.: +48 24 365 60 01, 24 262 40 33

www.hotelpetrochemia.pl

e-mail: hotel.petrochemia@orlen.pl


USŁUGI PRALNICZE


tel.: +48 24 256 96 29

e-mail: pralnia@orlen.pl


DYSTRYBUCJA WODY I NAPOJÓW


tel.: +48 24 256 95 46

e-mail: dystrybycja.orlenadministracja@orlen.plZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

1. ORLEN Administracja sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej ORLEN Administracja), jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesłą przez Pana/Panią  wiadomością na adresy kontaktowe email lub numery telefonów znajdujące się na stronie www.orlenadministracja.pl

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w ORLEN Administracja nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: daneosoboweadm@orlen.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną na adresy kontaktowe e-maile lub przekazaną na numery telefonów znajdujące się na stronie www.orlenadministracja.pl wiadomość.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ORLEN Administracja, podmiot zarządzający stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN