Rozmiar tekstu: AAA
Polityka ZSZ
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 

ORLEN Administracja Spółka z o.o.  jest firmą wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. W ramach swojej działalności świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami wraz z usługami technicznymi i realizacją projektów inwestycyjnych, archiwizacji zasobów niearchiwalnych, prowadzenia usług kancelaryjnych, jak również realizuje usługi żywienia obejmujące produkcję, dystrybucję i serwowanie posiłków oraz napojów.

Polityka ZSZ jest ukierunkowana na realizację misji Grupy Kapitałowej ORLEN poprzez dostarczanie klientom wyrobów i usług najwyższej jakości, przy jednoczesnym minimalizowaniu szkodliwego wpływu na środowisko i utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.     

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm dot. systemu zarządzania jakością,  systemu zarządzania środowiskowego,  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Będąc spółką Grupy Kapitałowej ORLEN zobowiązujemy się do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o przyjęte Wartości:

   ODPOWIEDZIALNOŚĆ:​
 • Szanujemy klienta i spełniamy jego potrzeby, a jednocześnie działamy zgodnie z wymaganiami prawnymi, korporacyjnymi, obowiązującymi normami oraz innymi wymaganiami do których Spółka się zobowiązała.
 • Jesteśmy świadomi ważności informacji przetwarzanej w Spółce. Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam informacji, szczególnie dot. danych osobowych. Zakresem ochrony obejmujemy wszelkie informacje przetwarzane w każdej formie i w każdym miejscu działania Spółki.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo użytkowania i dbamy o właściwą eksploatację nieruchomości, których jesteśmy zarządcami i administratorami.
 • Prowadzimy właściwą gospodarkę odpadami oraz identyfikujemy aspekty środowiskowe mające wpływ na środowisko.
 • Zapewniamy wysokie reżimy higieniczne na etapach produkcji, magazynowania i dystrybucji żywności na podstawie systemu HACCP – analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Dążymy do minimalizowania ryzyka zagrożeń w całym łańcuchu żywieniowym, od produkcji do konsumpcji.​

   ROZWÓJ:
 • Dążymy do doskonalenia świadczonych usług, zasobów infrastruktury oraz technologii wytwarzania. Analizujemy potrzeby klientów. Naszym celem jest jakość zaspokajająca potrzeby naszych klientów.
 • Poszukujemy nowych, zgodnych z oczekiwaniami klienta, rozwiązań.
 • Podejmujemy aktywne działania na rzecz ograniczania i zapobiegania zanieczyszczaniom oraz zagrożeniom środowiska naturalnego.

   LUDZIE:
 • Zapewniamy stałą poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Prowadzimy działania mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 • Stawiamy na budowanie jak najlepszych relacji między pracownikami. Motywujemy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

   ENERGIA:
 • Zachęcamy pracowników do ciągłego doskonalenia i zaangażowania w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa żywności.​
 • Inspirujemy do racjonalizatorskich zmian i do wdrażania innowacji w ramach realizowanych procesów.

   NIEZAWODNOŚĆ:
 • Dotrzymujemy wszelkich zobowiązań wobec klientów. Dokładamy staranności, aby dzięki jakości oferowanych usług  osiągnąć pełną satysfakcję klientów. Monitorujemy realizowane przez nas procesy pod względem skuteczności i efektywności do ciągle zmieniających się warunków rynkowych oraz wymagań klienta. Eliminujemy i zapobiegamy potencjalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa realizowanych procesów.
 • Gwarantujemy klientom, że oferowane produkty żywnościowe są bezpieczne dla zdrowia oraz spełniają wszystkie wymogi norm i standardów żywności.
 • Współpracujemy z wykonawcami i dostawcami spełniającymi wysokie standardy jakości, ochrony środowiska, BHP, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa żywności.​


Zarząd Spółki deklaruje kontynuację działań mających na celu doskonalenie zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce i zobowiązuje się zapewnić na realizację tego celu środki techniczne, materialne, zasoby ludzkie i środki finansowe. 

      Niniejsza Polityka jest zakomunikowana w Spółce, publicznie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników Spółki.

 

                                                                                                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                  Dyrektor Generalny

Płock, dn. 11.12.2017r.                                                                                                                                     Anna Mańk

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

                  

​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN