Rozmiar tekstu: AAA
Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej ORLEN Administracja sp. z o.o.:
 
 
Adam Woźniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
 
 
Dorota Jamiołkowska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 
 
Beata Weber-Uliczny
Sekretarz Rady Nadzorczej
 
 
 

Marki Grupy ORLEN