Rozmiar tekstu: AAA
Nowa strategia spółki ORLEN Administracja do 2021 r.

08-03-2018  

W grudniu 2017 r. PKN ORLEN zaakceptował Strategię Spółki ORLEN Administracja na lata 2018-2021, a na początku lutego 2018 r. dokument został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Zwiększanie efektywności, rozwój świadczonych usług oraz kompetencji pracowniczych, ograniczanie kosztów i optymalizacja narzędzi, to podstawowe kierunki działań nakreślone w nowej Strategii.

Opracowanie Strategii było podyktowane z jednej strony zakończeniem realizacji celów wyznaczonych obszarowi Administracji na lata 2013 - 2017, a z drugiej strony pojawieniem się w ostatnich latach nowych uwarunkowań otoczenia oraz wyzwań dla Spółki.

Strategia określa cztery strategiczne obszary działalności Spółki: usługi administracyjne, usługi kancelaryjno-archiwizacyjne, administracyjne projekty inwestycyjne oraz usługi hotelarsko-gastronomiczne. Definiuje także podstawowy cel działalności Spółki, którym jest efektywna kosztowo obsługa administracyjna PKN ORLEN oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług.

Strategia zakłada w najbliższych czterech latach stabilny rozwój Spółki przy stałym wzroście przychodów oraz utrzymaniu kosztów operacyjnych na porównywalnym do obecnego poziomie.

                          slajd_www.jpg

orlen, administracja, hotel, petrochemia, srebrna, catering,płock

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN