Rozmiar tekstu: AAA
Audit nadzoru w ORLEN Administracji

08-01-2014  Aktualności

W grudniu 2013 roku został przeprowadzony audit nadzoru Zintegrowanego System Zarządzania w odniesieniu do norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, ISO/IEC 27001:2005. Audit swoim zakresem obejmował działalności całej Spółki, zaś jego celem była ocena:

  • spełnienia wymagań norm odniesienia dotyczących systemu zarządzania organizacji,
  • auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania, 
  • spełnienia wymagań dotyczących certyfikacji określonych przez jednostkę certyfikującą,
  • zdolności systemu zarządzania do zapewniania, że organizacja spełnia mające zastosowanie wymagania umów, przepisów prawnych i innych, 
  • skuteczności utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania oraz zdolności do ciągłej realizacji ustanowionych polityk i osiągania celów,
  • identyfikacji obszarów potencjalnego doskonalenia.

Auditem objęte zostały następujące lokalizacje w Polsce: Warszawa, Łódź, Katowice, Poznań, Kielce oraz Centrala w Płocku. Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest ustanowiony, wdrożony i doskonalony, zgodnie z wymaganiami norm odniesienia oraz innymi mającymi zastosowanie wymaganiami. Spółka otrzymała rekomendację do utrzymania ważności certyfikatów na kolejny rok.
Według przeprowadzających audit silnymi stronami organizacji są:

  • wysokie zaangażowanie i kompetencje personelu,
  • wysoki poziom nadzoru nad prowadzeniem i dokumentowaniem działań w zakresie realizacji usług, 
  • stosowanie metodyki animacji w szkoleniach BHP,
  • elastyczne podejście do wymagań Klientów.

Funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania wzmacnia pozycję Spółki oraz przyczynia się do dynamicznego i ciągłego jej rozwoju.

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN