Rozmiar tekstu: AAA
Konkurs dla dzieci pracowników ORLEN Administracja z okazji Dnia Babci i Dziadka

06-02-2023  

W ORLEN Administracja został zorganizowany konkurs dla dzieci pracowników pt. ,,Najpiękniejsza, kreatywna laurka dla Babci i Dziadka” z okazji święta Babci i Dziadka.

Celem konkursu było propagowanie bliskich relacji z dziadkami, wzmacnianie więzi i kontaktów międzypokoleniowych oraz umożliwienie dzieciom pracowników Spółki zaprezentowanie indywidualnych zdolności twórczych. Do zadań dzieci należało wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką.

 

Spośród kilkunastu prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs, główne nagrody główne otrzymała trójka dzieci.

 

Wszystkie prace konkursowe były wyjątkowe i uczestnikom należą się ogromne gratulacje!

Wszystkie prace konkursowe.jpg


« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN