Rozmiar tekstu: AAA
Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi
Nasze usługi obejmują także realizację projektów inwestycyjnych polegających na realizacji procesu dla projektów inwestycyjnych, remontowych oraz utrzymaniowych w formule Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) lub Inwestora Zastępczego (IZ).

 
Wysoko wyspecjalizowana kadra techniczna, tworząca Dział Administracyjnych Projektów Inwestycyjnych w Spółce ORLEN Administracja, posiadająca stosowne uprawnienia budowlane oraz doświadczenie gwarantuje:

 
- realizację projektów inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych w ramach GRI lub IZ zgodnie z oczekiwaniami Inwestora przy zachowaniu niezbędnych standardów technicznych oraz funkcjonalno – użytkowych,
- realizację projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz sztuka budowlaną,
- fachowe doradztwo techniczne.

 
W ramach usługi realizacji projektów inwestycyjnych Spółka Orlen Administracja zrealizowała do tej pory szereg procesów i projektów zarówno dla PKN ORLEN, jak również Spółek Grupy ORLEN.

 
Kompleksowa koordynacja projektu w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej obejmuje m.in.:

 
- koordynację oraz przygotowanie założeń technicznych i wytycznych realizacyjnych,
- przygotowanie planu działania w obrębie projektu we współpracy z właścicielem biznesowym projektu po stronie Inwestora,
- koordynację oraz przygotowanie założeń technicznych oraz wytycznych do realizacji dokumentacji projektowej,
- bieżącą koordynację, współpracę z projektantem i nadzór nad procesem przygotowania dokumentacji projektowej oraz realizacji prac specjalistycznych,
- prowadzenie procesu wyboru dostawców dokumentacji projektowej oraz wykonawców prac specjalistycznych, 
- weryfikację założeń technicznych zaproponowanych przez projektantów,
- koordynację działań w zakresie weryfikacji oraz zatwierdzania rozwiązań projektowych,
- koordynację w zakresie aktualizacji założeń oraz wartości budżetu projektu,
- tworzenie harmonogramu realizacji prac,
- bieżącą kontrolę realizacji założeń harmonogramu prac oraz jego aktualizację,
- koordynację i bieżącą współpracę z inspektorami nadzoru inwestora w fazie realizacji prac specjalistycznych,
- koordynację i współudział w procesach odbiorów częściowych i końcowych prac specjalistycznych,
- rozliczanie rzeczowo – finansowe projektu.​​
 
 

Marki Grupy ORLEN