Rozmiar tekstu: AAA
Usługi Techniczne
Usługi techniczne w ramach Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami skupiają się na funkcjach utrzymania odpowiedniego stanu technicznego obiektu i dotyczą:
 
 • ogólnej techniki budowlanej (kontrola ścian, stropów, elewacji itp.)
 • instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i cieplnych
 • instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • elektrotechniki
 • instalacji odgromnikowych
 • systemów zabezpieczeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych itp.
 • drzwi, włazów i bram
 • automatyki budynku
 • instalacji komunikacyjnych i informatycznych
 
W ramach obsługi technicznej naszym klientom proponujemy kompleksowe rozwiązania systemowe związane z konserwacją i obsługą urządzeń, instalacji oraz całej infrastruktury technicznej obiektów administracyjnych prowadzone według zasad Planned Preventive Maintenance czyli wykonywaniu działań zapobiegawczych wszelkim zdarzeniom awaryjnym, usterkom i przestojom.
 
Naszymi działaniami obejmujemy wszystkie zagadnienia związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, poczynając od konstrukcji budynku, poprzez wyposażenie w instalacje elektryczne, sanitarne, na instalacjach niskoprądowych kończąc.
 
Usługi techniczne obejmują m.in.:
 
 • Dbałość o stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny budynków (zgłaszanie/usuwanie usterek, nadzór nad serwisami, reagowanie w przypadkach niewłaściwej eksploatacji instalacji i urządzeń w obiektach i na ich terenach)
 • Udział w kontrolach stanu technicznego obiektów zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zasadami bezpiecznego ich użytkowania:
-        przeglądy okresowe obiektów, instalacji i urządzeń
-        odbiór protokołów kontroli
 • Udział w prowadzeniu i archiwizacji (we współpracy z Usługami Zarządzania Nieruchomościami i Usługami Administracyjnymi) dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego, prawa energetycznego, przepisami przeciwpożarowymi, BHP i dozoru technicznego:
-        książki obiektów
-        protokoły przeglądów i kontroli
-        książki urządzeń i instalacji
-        dokumentacja techniczna i eksploatacyjna
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich realizacji;
 • Nadzór nad usługami serwisów zewnętrznych
 
Usługi techniczne nie koncentrują się jedynie na obsłudze bieżącej i konserwacji - podejmujemy się również wykonywania wielobranżowych prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na zarządzanych przez Spółkę obiektach. W tych przedsięwzięciach występujemy zarówno jako Generalny Wykonawca, jak również jako Project Manager dużych projektów realizacyjnych, pełniąc rolę nadzoru i koordynatora.
 
Wysoki poziom usług technicznych oferowanych naszym klientom zawdzięczamy dobrze wykształconej i kompetentnej kadrze technicznej. Jej trzon stanowią wysokiej klasy inżynierowie - specjaliści branżowi, którzy swoje doświadczenie zdobywali podczas budowy i eksploatacji wielu nowoczesnych obiektów biurowych klasy A. W zakresie realizacji prac remontowych i modernizacyjnych dysponujemy doświadczoną kadrą techniczną - projektantów i realizatorów wielu inwestycji w Polsce.
 
Wciąż powiększający się portfel nieruchomości implikuje konieczność posługiwania się narzędziami informatycznymi, pozwalającymi na zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy służb technicznych w pracach na obiektach. Dzięki nim jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum czynności administracyjne i biurowe związane z wyszukiwaniem dokumentacji technicznej, informacji o obiektach czy archiwizacją podejmowanych działań.
 
Atuty usług technicznych:
 
·         pełen zakres
·         pracujemy wg zasad Planned Preventive Maintenance
·         szybkie i skuteczne usuwanie usterek technicznych
·         wykształcona kadra inżynierska
·         doświadczenie
 
 
 

Marki Grupy ORLEN