Rozmiar tekstu: AAA
Usługi Zarządzania Nieruchomościami
Usługi zarządzania nieruchomościami w ramach Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami obejmują następujące zadania:
 
 • Nadzór nad właściwą eksploatacją nieruchomości
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji obiektu
 • Stała współpraca z przedstawicielem właściciela
 • Zarządzanie i optymalizowanie kosztów eksploatacyjnych
 • Opracowywanie procedur i regulaminów dot. zarządzanych nieruchomości
 • Monitoring zarządzanych nieruchomości (obiektów i pomieszczeń)
 • Koordynacja najmu
 • Utrzymywanie relacji z najemcami
 • Zarządzanie umowami najmu, kontrola ich realizacji
 • Rozliczenia z najemcami
 • Fakturowanie, pobieranie opłat, zarządzanie kosztami i opłatami eksploatacyjnymi
 • Monitoring przepływów finansowych
 • Nadzór i współpraca z Serwisem Technicznym przy obsłudze technicznej obiektu
 • Nadzór nad utrzymaniem w prawidłowym stanie technicznym, przeglądy techniczne i budowlane, serwisowanie
 • Organizowanie okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa budowlanego
 • Nadzór prac prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych
 • Opracowywanie planów remontów oraz niezbędnych prac wymaganych w zarządzanych nieruchomościach
 • Koordynowanie pracy specjalistów, takich jak prawnicy, architekci, firmy budowlane przy pracach adaptacyjnych i remontowych, inwestycyjnych
 • Kontrola dostaw mediów
 • Nadzór nad dostawami usług
 • Nadzór nad gospodarką odpadami
 • Nadzór nad utrzymaniem czystości w obiekcie i jego otoczeniu (współpraca z Serwisem Utrzymania Czystości i Serwisem Administracyjnym)
 • Realizacja budżetu operacyjnego
 
Dodatkowo:
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie utrzymania obiektu
 • Monitorowanie przepisów prawa
 • Analizy i doradztwo w zakresie podnoszenia wartości obiektów
 • Wskazywanie lub podejmowanie decyzji związanych z ekonomicznym i bezpiecznym utrzymaniem nieruchomości oraz inwestowanie w nieruchomość
 
Atuty usług zarządzania nieruchomościami:
 
·         kompleksowość i wysoka jakość
·         umiejętność rozpoznawania potrzeb i spełniania oczekiwań klientów
·         zarządzanie nieruchomością z zapewnieniem wysokiej wydajności, bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowników
·         zarządzanie nieruchomościami wsparte nowoczesnymi informatycznymi systemami zarządczymi
·         optymalizacja kosztów eksploatacji nieruchomości
·         profesjonalna obsługa dzięki doświadczonej kadrze zarządczej
·         szybkie reagowanie na zakłócenia w eksploatacji budynków
 
 
 

Marki Grupy ORLEN