Rozmiar tekstu: AAA
Zarządzanie Nieruchomościami
 

ORLEN Administracja to nowocześnie zarządzana spółka z Grupy ORLEN, która wypracowała
i z powodzeniem stosuje na polskim rynku usługi Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami.

Nasz produkt, oferowany jako Kompleksowe Zarządzanie Nieruchomościami, to jakość identyfikowana również jako szeroko rozumiany facility management. 

Oferta ORLEN Administracja obejmuje swoim zakresem wszelkie zagadnienia związane
z zarządzaniem i utrzymywaniem nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i sposobu wykorzystywania.

Nie ograniczamy się do utrzymania nieruchomości w należytym stanie. Nasze działania mają również na celu podnoszenie ich wartości w długim terminie.

Równie ważni jak zarządzany budynek są dla nas jego użytkownicy, ich zmieniające się potrzeby i oczekiwania. Oferowane przez nas skuteczne rozwiązania pozwalają naszym Klientom maksy­malizować wartość swoich inwestycji w nieruchomości, co przekłada się na wymierne korzyści biznesowe i finansowe.

Wyróżnikiem naszej oferty jest kompleksowość usług i elastyczność w zarządzaniu.

Każda nieruchomość to żywa struktura, która oprócz stałej obsługi wymaga od zarządcy umiejętności szybkiego reagowania i dostosowania się do zmian zachodzących w różnych obszarach facility management. Oferując cały wachlarz usług z jednego źródła zapewniamy naszym Klientom pełną kontrolę jakości ich wykonania.​


1.png 
2.png 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN