Rozmiar tekstu: AAA
Usługi Administracyjne
 
Kompleksowe Zarządzanie Nieruchomościami obejmuje usługi administracyjne zarządzanych nieruchomości.

Funkcja ta obejmuje szereg zagadnień koncentrujących się na zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz sprawnego funkcjonowania biur poprzez stworzenie pracownikom komfortowego i wydajnego środowiska pracy.


Zakres świadczonych usług administracyjnych obejmuje:

1.       Czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem budynków:

nadzór nad dostosowaniem obiektów budowlanych do obowiązujących przepisów prawa, prowadzenie harmonogramów przeglądów i kontroli, współpraca z organami administracji państwowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych w tym książek obiektów budowlanych i dokumentacji pożarowej, udział w nadzorze i odbiorach prac modernizacyjnych, konserwacyjnych, remontowych, nadzór nad gospodarką artykułami higienicznymi i eksploatacyjnymi, inwentaryzacje wyposażenia, współpraca z zarządcą i właścicielem obiektu w celu zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym: kontrole oznakowania pożarowego i bhp, kontrole podręcznego sprzętu gaśniczego, nadzór nad wyposażeniem stanowisk pracy, organizacja próbnych ewakuacji), współpraca za służbami funkcjonującymi na terenie obiektu (ochrona, IT, utrzymanie czystości, BHP itp.), koordynacja prac usługodawców zewnętrznych na terenie zarządzanych nieruchomości.

 

2.       Administrowanie powierzchnią biurową w obiektach:

nadzór nad technicznym i estetycznym utrzymaniem pomieszczeń biurowych, optymalizacja powierzchni w celu zapewnienia jej efektywnego wykorzystania (space plany, zamawianie wyposażenia, oznakowanie miejsc pracy), ewidencja stanu zasiedlenia powierzchni, opracowywanie raportów z inwentaryzacji powierzchni, zarządzanie przeprowadzkami.

 

3.       Administrowanie parkingami:

opracowywanie planów optymalnych rozmieszczeń stanowisk parkingowych, ewidencja wykorzystania miejsc parkingowych, aktualizacja tabliczek parkingowych, współpraca ze służbami ochrony, bhp i innymi.

 

4.       Udogodnienia dla użytkowników obiektu:

obsługa sal konferencyjnych (zarządzanie rezerwacjami sal konferencyjnych, nadzór nad salami i wyposażeniem audiowizualnym, koordynacja pracy personelu obsługi konferencji i służb ochrony), obsługa wizyt oficjalnych.

 

5.       Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu w branży budowlanej i sanitarnej wynikające z przepisów prawa budowlanego.

Przeglądy realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę inżynierów branżowych w oparciu o aktualne wytyczne przepisów Ustawy prawo budowlane.

 

Usługi administracyjne ORLEN Administracji funkcjonują w oparciu o nowoczesne metody i technologie usprawniające obsługę nieruchomości oferując rozwiązania zmierzające do udoskonalenia środowiska pracy.
Zatrudniamy kompetentną kadrę specjalistów zapewniającą kompleksową i profesjonalną obsługę.
Zakres świadczonych przez nas usług jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb każdego Klienta po precyzyjnej analizie oczekiwań jego organizacji.

Klient, dzięki przekazaniu nam obowiązków w zakresie obsługi administracyjnej, może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.


Atuty usług administracyjnych:

ü  bezpieczeństwo ludzi, mienia i obiegu informacji,

ü  wysoka jakość i efektywność procesów,

ü  szeroki zakres świadczonych usług,

ü  wykorzystywanie nowoczesnych i optymalnych rozwiązań,

ü  wykwalifikowany i doświadczony personel​,

ü  możliwość rozszerzenia zakresu usług wg wymagań Klienta.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN