Rozmiar tekstu: AAA
Usługi Administracyjne
Usługi administracyjne w ramach Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami realizują funkcję obsługi administracyjnej zarządzanych nieruchomości. Funkcja ta obejmuje szereg zagadnień koncentrujących się na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania biur oraz stworzeniu pracownikom komfortowego i wydajnego środowiska pracy.


Zakres świadczonych usług administracyjnych obejmuje:

1. Czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem budynków
nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń biurowych (np. czystość); kontrola stanu technicznego obiektu; udział w nadzorze i odbiorach prac modernizacyjnych, konserwacyjnych, remontowych itp.; zarządzanie gospodarką artykułami higienicznymi i eksploatacyjnymi; nadzór nad jakością usług świadczoną użytkownikom obiektu; inwentaryzacja wyposażenia; współpraca z zarządcą obiektu w obszarze zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa i higieny pracy (np. opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego: kontrola stanu systemu oznakowania, wyposażenia, systemu alarmu ppoż., organizacja próbnych ewakuacji)

2. Administrowanie powierzchnią biurową w obiektach
optymalizacja powierzchni w celu zapewnienia jej efektywnego wykorzystania (space plan, zamawianie wyposażenia, oznakowanie miejsc pracy); ewidencja stanu zasiedlenia powierzchni; opracowywanie raportów z inwentaryzacji powierzchni; zarządzanie przeprowadzkami

3. Administrowanie parkingami
opracowywanie planów optymalnych rozmieszczeń stanowisk parkingowych; ewidencja wykorzystania miejsc parkingowych; aktualizacja tabliczek parkingowych; udostępnianie informacji służbom ochrony

4. Udogodnienia dla użytkowników obiektu
obsługa sal konferencyjnych (zarządzanie rezerwacjami sal konferencyjnych; nadzór nad salami i wyposażeniem audiowizualnym, koordynacja pracy personelu obsługi konferencji i służb ochrony); obsługa wizyt oficjalnych;

Usługi administracyjne ORLEN Administracji funkcjonują w oparciu o nowoczesne metody i technologie usprawniające obsługę nieruchomości, oferując rozwiązania zmierzające do udoskonalenia środowiska pracy.
Zatrudniamy kompetentną kadrę specjalistów zapewniającą kompleksową i profesjonalną obsługę.
Zakres świadczonych przez nas usług jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb każdego klienta po precyzyjnej analizie oczekiwań jego organizacji. Klient, dzięki przekazaniu nam obowiązków w zakresie obsługi administracyjnej, może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Atuty usług administracyjnych:

  • ulepszona jakość procesów, poprawa efektywności
  • szeroki zakres
  • nowoczesne rozwiązania
  • wykwalifikowany i doświadczony personel​
 
 

Marki Grupy ORLEN