Rozmiar tekstu: AAA
Usługi Administracyjne
 

Usługi administracyjne w ramach Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami realizują funkcję obsługi administracyjnej zarządzanych nieruchomości. Funkcja ta obejmuje szereg zagadnień koncentrujących się na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania biur oraz stworzeniu pracownikom komfortowego i wydajnego środowiska pracy.


Zakres świadczonych usług administracyjnych obejmuje:

     1.     Czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem budynków:

    kontrole stanu technicznego obiektu (w tym okresowe kontrole w branży budowlanej i sanitarnej wynikające z przepisów prawa budowlanego); prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych w tym dokumentacji pożarowej; udział w nadzorze i odbiorach prac modernizacyjnych, konserwacyjnych, remontowych itp.; zarządzanie gospodarką artykułami higienicznymi i eksploatacyjnymi; nadzór nad jakością usług świadczoną użytkownikom obiektu; inwentaryzacja wyposażenia; współpraca z zarządcą obiektu w obszarze zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa i higieny pracy (np. opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego: kontrola stanu systemu oznakowania, wyposażenia, systemu alarmu ppoż., organizacja próbnych ewakuacji) oraz współpraca z organami administracji państwowej w zakresie powierzonych przez Właściciela kompetencji; współpraca za służbami funkcjonującymi na terenie obiektu (ochrona, IT, utrzymanie czystości, BHP itp.), koordynacja prac usługodawców zewnętrznych na terenie zarządzanych nieruchomości

 

     2.     Administrowanie powierzchnią biurową w obiektach:

nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń biurowych (zarówno od strony technicznej jak i estetycznej), optymalizacja powierzchni w celu zapewnienia jej efektywnego wykorzystania (space plan, zamawianie wyposażenia, oznakowanie miejsc pracy); ewidencja stanu zasiedlenia powierzchni; opracowywanie raportów z inwentaryzacji powierzchni; zarządzanie przeprowadzkami

 

     3.     Administrowanie parkingami:

opracowywanie planów optymalnych rozmieszczeń stanowisk parkingowych; ewidencja wykorzystania miejsc parkingowych; aktualizacja tabliczek parkingowych; udostępnianie informacji służbom ochrony

 

     4.     Udogodnienia dla użytkowników obiektu:

obsługa sal konferencyjnych (zarządzanie rezerwacjami sal konferencyjnych; nadzór nad salami i wyposażeniem audiowizualnym, koordynacja pracy personelu obsługi konferencji
i służb ochrony); obsługa wizyt oficjalnych;

Usługi administracyjne ORLEN Administracji funkcjonują w oparciu o nowoczesne metody i technologie usprawniające obsługę nieruchomości, oferując rozwiązania zmierzające do udoskonalenia środowiska pracy.
Zatrudniamy kompetentną kadrę specjalistów zapewniającą kompleksową i profesjonalną obsługę.
Zakres świadczonych przez nas usług jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb każdego klienta po precyzyjnej analizie oczekiwań jego organizacji. Klient, dzięki przekazaniu nam obowiązków w zakresie obsługi administracyjnej, może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Atuty usług administracyjnych:

·         bezpieczeństwo ludzi, mienia i obiegu informacji

·         wysoka jakość i efektywność procesów,

·         szeroki zakres świadczonych usług

·         wykorzystywanie nowoczesnych i optymalnych rozwiązań

·         wykwalifikowany i doświadczony personel​


 
 

Marki Grupy ORLEN