Rozmiar tekstu: AAA
Usługi Archiwizacyjne
Usługi archiwizacyjne w ramach Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami realizują funkcję archiwizacji dokumentacji wytwarzanej przez firmy i instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dysponując odpowiednio wyposażonym, rozbudowanym zapleczem magazynowym, przechowujemy i obsługujemy:


·         dokumenty osobowe

·         dokumenty płacowe

·         dokumenty księgowe

·         dokumenty handlowe

·         dokumentację techniczną

·         inne dokumenty

Usługi archiwizacyjne są świadczone w zakresie:

 

·         Przechowywania dokumentów

·         Archiwizacji dokumentów

·         Procedur wyszukiwania i udostępniania dokumentów na wniosek wytwórcy akt (właściciela dokumentów)

·         Procedur niszczenia dokumentów po upływie okresu przechowywania

·         Digitalizacji dokumentów - dysponujemy nowoczesnym systemem informatycznym do digitalizacji dokumentacji 

        usprawniającym zarządzanie przechowywanymi zasobami archiwalnymi

·         Doradztwa w zakresie przechowywania i postępowania z zasobem archiwalnym

·         Zakładania i organizowania archiwów  zakładowych

·         Opracowywania normatywów kancelaryjno – archiwalnych

·         Niszczenia dokumentów

Jesteśmy upoważnieni do przechowywania dokumentów zawierających dane podlegające szczególnej ochronie, na podstawie wpisu do rejestru przechowawców dokumentacji osobowo-płacowej (zaświadczenie z dnia 13 sierpnia 2007 r., znak: SR.NG/AM/634-13/29/07 wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego).

Atuty usług archiwizacyjnych:

·         wysoka jakość  z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa

·         bezpieczeństwo i zachowanie poufności powierzonych dokumentów

·         profesjonalna kadra archiwistów

·         rozbudowana baza magazynowa

·         nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniające szybkość w dostępie do informacji​​​​​​​

 
 

Marki Grupy ORLEN