Rozmiar tekstu: AAA
Usługi Kancelaryjne
Usługi kancelaryjne w ramach Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami realizują funkcję obsługi procesów kancelaryjnych w celu zapewnienia optymalnego obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej w zakresie:

            1.    Obsługi poczty przychodzącej, w tym:

·         obsługa bezpośrednia klienta zewnętrznego

·         obsługa firm kurierskich (odbiór oraz wysyłka przesyłek dokumentowych)

·         dostarczanie i odbiór korespondencji (w tym z placówki pocztowej)

·         stemplowanie datą wpływu kopert

·         ustalanie odbiorców indywidualnych korespondencji adresowanej ogólnie do firmy

·         rejestrowanie korespondencji

·         skanowanie korespondencji

·         dystrybucja prasy, periodyków oraz czasopism specjalistycznych

·         obsługa reklamacji

·         prowadzenie elektronicznego rejestru faktur

·         obsługa poczty wewnętrznej

·         obsługa eOK - elektronicznego systemu do rejestrowania korespondencji

 

             2.    Obsługi poczty wychodzącej, w tym:

·         wysyłka listów poleconych i zwykłych

·         frankowanie (nanoszenie opłaty pocztowej)

·         rejestrowanie korespondencji w Pocztowych książkach nadawczych w wersji papierowej i elektronicznej

·         obsługa reklamacji

  

             3.    Usługi dodatkowe, świadczone na podstawie odrębnych zleceń:

·         kopertowanie i adresowanie korespondencji

·         komasowanie (łączenie faktur wysyłanych do jednego nabywcy)

·         wypełnianie druków potwierdzenia odbioru

 

Atuty usług kancelaryjnych:

·         usługi wysokiej jakości z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami organizacyjnymi

·         bezpieczeństwo i zachowanie poufności powierzonych dokumentów

·         szybkość w dostępie do informacji

·         terminowość i rzetelność


 
 

Marki Grupy ORLEN