Rozmiar tekstu: AAA
Usługi Archiwizacyjne
Usługi archiwizacyjne w ramach Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami realizują funkcję archiwizacji dokumentacji wytwarzanej przez firmy i instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dysponując odpowiednio wyposażonym, rozbudowanym zapleczem magazynowym, przechowujemy i obsługujemy:
 • dokumenty osobowe
 • dokumenty płacowe
 • dokumenty księgowe
 • dokumenty handlowe
 • dokumentację techniczną
 • inne dokumenty

 

Usługi archiwizacyjne są świadczone w zakresie:

 • Przechowywania dokumentów
 • Archiwizacji dokumentów
 • Procedur wyszukiwania i udostępniania dokumentów na wniosek wytwórcy akt (właściciela dokumentów)
 • Procedur niszczenia dokumentów po upływie okresu przechowywania
 • Digitalizacji dokumentów - dysponujemy nowoczesnym systemem informatycznym do digitalizacji dokumentacji usprawniającym zarządzanie przechowywanymi zasobami archiwalnymi
 • Doradztwa w zakresie przechowywania i postępowania z zasobem archiwalnym
 • Zakładania i organizowania archiwów  zakładowych
 • Opracowywania normatywów kancelaryjno – archiwalnych
 • Niszczenia dokumentów

Jesteśmy upoważnieni do przechowywania dokumentów zawierających dane podlegające szczególnej ochronie, na podstawie wpisu do rejestru przechowawców dokumentacji osobowo-płacowej (zaświadczenie z dnia 13 sierpnia 2007 r., znak: SR.NG/AM/634-13/29/07  wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego).

Atuty usług archiwizacyjnych:

 • wysoka jakość  z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa
 • bezpieczeństwo i zachowanie poufności powierzonych dokumentów
 • profesjonalna kadra archiwistów
 • rozbudowana baza magazynowa
 • nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniające szybkość w dostępie do informacji

 

[Brakowanie akt polega na wydzieleniu z zasobu archiwalnego akt kategorii „B”, dla  których upłyną termin przechowywania, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA), w celu przekazania ich na niszczenie]
[Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) – wykaz haseł rzeczowych akt oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną, wzór – Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją (…) (Dz.U. Nr 167, 2002 r., poz. 1375)]


 
 
 

Marki Grupy ORLEN