Rozmiar tekstu: AAA
Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi

Nasze usługi obejmują także realizację projektów inwestycyjnych polegających na realizacji procesu dla projektów inwestycyjnych, remontowych oraz utrzymaniowych w formule Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) lub Inwestora Zastępczego (IZ).


Wysoko wyspecjalizowana kadra techniczna, tworząca Dział Administracyjnych Projektów Inwestycyjnych w Spółce ORLEN Administracja, posiadająca stosowne uprawnienia budowlane oraz doświadczenie gwarantuje:


·   realizację projektów inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych w ramach GRI lub IZ zgodnie z oczekiwaniami Inwestora       

   przy zachowaniu niezbędnych standardów technicznych oraz funkcjonalno – użytkowych

·   realizację projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz sztuka budowlaną

·   fachowe doradztwo techniczne


W ramach usługi realizacji projektów inwestycyjnych Spółka Orlen Administracja zrealizowała do tej pory szereg procesów i projektów zarówno dla PKN ORLEN, jak również Spółek Grupy ORLEN.


Kompleksowa koordynacja projektu w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej obejmuje m.in.:


      ·     koordynację oraz przygotowanie założeń technicznych i wytycznych realizacyjnych

      ·     przygotowanie planu działania w obrębie projektu we współpracy z właścicielem biznesowym projektu po stronie Inwestora

      ·    koordynację oraz przygotowanie założeń technicznych oraz wytycznych do realizacji dokumentacji projektowej

      ·     prowadzenie procesu wyboru dostawców dokumentacji projektowej oraz wykonawców prac specjalistycznych

      ·     weryfikację założeń technicznych zaproponowanych przez projektantów

      ·     koordynację działań w zakresie weryfikacji oraz zatwierdzania rozwiązań projektowych

      ·     koordynację w zakresie aktualizacji założeń oraz wartości budżetu projektu

      ·     tworzenie harmonogramu realizacji prac

      ·     bieżącą kontrolę realizacji założeń harmonogramu prac oraz jego aktualizację

      ·     koordynację i bieżącą współpracę z inspektorami nadzoru inwestora w fazie realizacji prac specjalistycznych

      ·     koordynację i współudział w procesach odbiorów częściowych i końcowych prac specjalistycznych

      ·     rozliczanie rzeczowo – finansowe projektu​​
 
 

Marki Grupy ORLEN