Rozmiar tekstu: AAA
Realizacja Projektów Inwestycyjnych

Nasze usługi obejmują także realizację projektów inwestycyjnych polegających na realizacji procesu dla projektów inwestycyjnych, remontowych oraz utrzymaniowych w formule Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) lub Inwestora Zastępczego (IZ).

Wysoko wyspecjalizowana kadra techniczna, tworząca Dział Administracyjnych Projektów Inwestycyjnych w Spółce ORLEN Administracja, posiadająca stosowne uprawnienia budowlane oraz doświadczenie gwarantuje:

·       realizację projektów inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych w ramach GRI lub IZ zgodnie z oczekiwaniami Inwestora przy zachowaniu niezbędnych standardów technicznych oraz funkcjonalno – użytkowych

·         realizację projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz sztuka budowlana

·         fachowe doradztwo techniczne

W ramach usługi realizacji projektów inwestycyjnych Spółka ORLEN Administracja zrealizowała do tej pory szereg procesów i projektów zarówno dla PKN ORLEN, jak również Spółek Grupy ORLEN.

Oferujemy m.in.

      ·      Współpracę z Inwestorem przy planowaniu projektu

·         Wybór biura projektowego oraz stałą współpracę z projektantem

·         Koordynację w zakresie aktualizacji założeń oraz wartości budżetu projektu

·         Tworzenie harmonogramu realizacji prac wraz z bieżącą jego aktualizacją

·         Współpracę z inspektorami nadzoru Inwestora oraz w procesach odbiorów

·         Rozliczanie rzeczowo – finansowe projektu

·       Fachowe doradztwo branżowe


Realizacja Projektów Inwestycyjnych.png

​​
 
 

Marki Grupy ORLEN