Rozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe

ORLEN Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252883
NIP: 774-28-94-628, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 1 500 000,00 zł
BDO: 000090632

 
 

Marki Grupy ORLEN