Rozmiar tekstu: AAA
Zintegrowany System Zarządzania

ORLEN Administracja sp. z o.o. posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji w ustalonym zakresie, którego wiodącym dokumentem jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. ZSZ jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013, którego celem jest utrzymanie zgodności realizowanych przez ORLEN Administracja sp. z o.o. czynności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi i zapewnienie tym samym wzorcowych rozwiązań w zakresie realizowanych usług, minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, a także eliminację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

 
 

Marki Grupy ORLEN