Rozmiar tekstu: AAA
Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej ORLEN Administracja sp. z o.o.:
 
 
Adam Woźniak
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Dorota Głuchowska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

 
 Beata Weber-Uliczny
Sekretarz Rady Nadzorczej


Izabela Kucińska-Świgost
Członek Rady Nadzorczej​


Anna Małek
Członek Rady Nadzorczej​

 

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN