Rozmiar tekstu: AAA
2021
Działania wolontariatu pracowniczego ORLEN Administracja w 2021.:

- sadzenie drzew na terenie Nadleśnictwa Łąck (k. Płocka) –  udział pracowników ORLEN Administracja w akcji zainicjowanej przez Fundację ORLEN z okazji jej jubileuszu – zasadzono 20 tysięcy drzew na 20-lecie istnienia Fundacji

- piknik eko-sportowy organizowany dla dzieci i młodzieży Płockiego Ośrodka - Wychowawczego przez Biuro Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. - w ramach pikniku organizowany był turniej piłkarski, w którym drużyna ORLEN Administracja zajęła I miejsce.

- odnawianie Bratniej Mogiły (kopiec Harcerzy w Płocku) - udział wolontariuszy ORLEN Administracja w akcji zainicjowanej  przez Fundację ORLEN

- ,,Listopad miesiącem szlachetnych serc,,  - zainicjowanie przez pracowników ORLEN Administracja akcji polegającej na pomocy schronisku    
   dla zwierząt we Włocławku. Pracownicy Spółki odświeżyli i złożyli 4 metalowe kojce dla zwierząt. Ponadto odbyła się zbiórka wśród     
   Pracowników najpotrzebniejszych rzeczy dla schroniska. We współpracy z Fundacją ORLEN dla schroniska we Włocławku zakupiono      
   dodatkowo min. legowiska, pelet dla kotów, maty grzewcze itp.

- ,,Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja – spełnij marzenia” – wolontariusze ORLEN Administracja przyłączyli się do szlachetnej akcji 
   i wsparli Pensjonariuszy z Domu Opieki ,,Mecenat” w Płocku. Pracownicy spółki przygotowali świąteczne paczki dla 51 seniorów.


Listopad miesiącem szlachetnych serc.png
Listopad miesiącem szlachetnych sercElfy Świętego Mikołaja.jpg
  Elfy Świętego Mikołaja​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN