Rozmiar tekstu: AAA
Wolontariat
W ramach wolontariatu pracownicy ORLEN Administracja inicjują wszelkie działania, wspierają pracą fizyczną oraz organizują zbiórki pracownicze na rzecz inicjatyw społecznych. Działania wolontariatu pracowniczego pozytywnie wpływają na budowanie poczucia przynależności i akceptacji grupy, realizację własnych zainteresowań i pasji, a także integrację pracowników ze społecznościami na rzecz których działają - wzmacniają poczucie społecznej odpowiedzialności i dają motywację do realizacji wspólnych celów.
Pracownicy ORLEN Administracja chętnie uczestniczą w cyklicznych akcjach wolontariatu organizowanych przez Fundację ORLEN.
 
 

Marki Grupy ORLEN